Over 10.000 produkter har fått et nytt liv!

Kjøpsvilkår, secundo.no

1. Generelt

Gjennom moderne teknologi og en sømløs salgsprosess, kjøper Secundo varer for videresalg og gjenbruk. Vår visjon er å gjøre det så enkelt å gjenbruke brukbare ting at det å kaste ikke lenger er et reelt alternativ, og dermed bidra til å akselerere overgangen til et bærekraftig samfunn.

Disse generelle kjøpsvilkårene gjelder sammen med ditt bestillingsskjema og vår oppdragsbekreftelse når Secundo selger varer til deg. De angir dermed partenes viktigste rettigheter og plikter for den handelen som finner sted mellom oss.

Kjøpsvilkårene er tilgjengelig på norsk på www.secundo.no.

For å handle på secundo.no må du ha fylt 18 år. Handler du vegne av et selskap eller virksomhet, må du ha anledning til å opptre på vegne av virksomheten for det handelen mellom oss angår.

2. Parter

Selger er Secundo AS, org.nr. 927 664 887, Biskop Jens Nilssøns Gate 5, 0659 Oslo, post@secundo.no

Selger betegnes i det følgende som «vi», «oss» eller «Selger».

Kjøper er den personen som er angitt i bestillingsskjemaet, og blir under betegnet som «du», «deg», «din» eller «ditt».

3. Lest informasjon i forbindelse med kjøpet

Ved gjennomført kjøp vil du ha:

  1. Orientert deg om produktet ved gjennomgang av bilde og tekst forbundet med produktet på vår nettside.
  2. Valg transportalternativ, enten henting av varen selv, eller hjemlevering fra Secundo
  3. Kontrollert og bekreftet bestillingen og disse salgsvilkårene før endelig bestilling fant sted.
  4. Mottatt ordrebekreftelse til din e-post som bekrefter avtaleinngåelsen som har funnet sted og vilkårene som gjelder for denne, inkludert angrerettskjema. 

4. Din bestilling

Når du mottar vår ordrebekreftelse, ber vi deg lese nøye gjennom denne og å kontrollere om den samsvarer med din bestilling.

Dersom det mot formodning er avvik mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, anses dette som et nytt tilbud som du kan akseptere eller takke nei til.

5. Betaling og mva

På secundo.no oppgis prisen alltid eks mva for bedrifter, og ink mva for privatpersoner.

Secundo følger mva-loven for brukthandel, og beregner derfor mva basert på hvem som solgte varen til Secundo.

Dersom selgeren er en privatperson beregnes mva etter avansemetoden. Når avansemetoden anvendes er det ikke fradragsrett for mva for bedriftskunder, og mva er heller ikke synlig på fakturaen. Det oppgis i stedet en beskjed om at avansemetoden er anvendt.

Dersom selgeren er en bedrift beregnes det vanlig mva på varen.

Vi tilretteleggelegger for ulike betalingsmetoder. Ved betaling via betalingskort, Vipps, eller direktebank, vil du bli belastet når ordren blir gjennomført. Dette gjelder selv om det dreier seg om en forhåndsbestilling hvor du har bestilt levering frem i tid.

6. Levering og forsinkelse

Ved hjemlevering med innbæring vil det være du som har ansvar for at det er mulig å frakte varen inn i bostedet. For hjemlevering må du være på plass og må kunne legitimere deg for å motta varen. Dersom du ikke er hjemme, eller det ikke er mulig å frakte varen inn i bostedet, forbeholder Secundo seg retten til å sette varen nærmest mulig inngangsdøren din. Dersom dette ikke er forsvarlig vil vi ta med varen tilbake, og du vil bli fakturert for en ny levering til samme pris.

Avbestilling av hjemkjøring må senest finne sted 24 timer før avtalt tid. Ved avbestilling etter dette forbeholder vi oss retten til å ikke refundere pådratte fraktkostnader.

Ved mer enn 30 minutter forsinket levering vil vi gi deg informasjon så snart vi får kunnskap om dette. Du vil etter dette få valget om å opprettholde ordren med forsinket leveransetidspunkt, bestille nytt leveransetidspunkt eller kansellere ordren med tilbakebetaling av eventuelt innbetalt beløp.

Ved kjøp av varer fra Secundo med hjemlevering velger du selv tidspunkt for levering når du betaler for varen. Vi tilbyr rask levering, og vil i de aller fleste tilfeller kunne levere innen 2-3 dager. Ved transport utenfor områdene Secundo tilbyr hjemlevering til vanlig må lengre leveringstid regnes med.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hens representant, har overtatt tingen.

7. Henting av vare på pickup-point

Når du henter varen hos Secundo etter kjøp (ved bruk av click & collect) er du selv ansvarlig for å besiktige varen før transport. Secundo garanterer for at varen er i den tilstand som er beskrevet på våre nettsider ved henting. Du er selv ansvarlig for eventuelle skader under transport når du selv står for denne.

8. Angrerett og refusjon

Gjennom angrerettloven har du anledning til å angre ditt kjøp. Angreretten krever at du senest innen 14 dager etter at du har mottatt leveransen gir oss skriftlig beskjed om at du vil benytte angreretten, primært ved å benytte vårt angrerettskjema, eller skriftlig brev, e-post, sms med referanse til ordrenummer. 

Varer må da returneres av deg til oss til følgende adresse: Biskop Jens Nilssøns Gate 5, 0659, Oslo. Du må selv betale eventuelle direktekostnader du måtte ha ved å returnere varene til oss, og varen må returneres snarest mulig og senest innen 14 dager etter at du har skriftlig beskjed om at du gjør bruk av angreretten.

Ved retur er du bare ansvarlig for eventuell reduksjon av vareverdien som skyldes annen håndtering av varen enn det som er nødvendig for å fastslå art, egenskaper og funksjon av varen. Vi forbeholder oss retten til å motregne.

Refusjon gjennomføres etter at varen er tilbakelevert og kontrollert for eventuelle skader.

9.  Reklamasjon og solgt som den er

Varen du har kjøpt, har vi kjøpt av en privatperson, bedrift eller næringsdrivende. Dette betyr at det dreier seg om bruktsalg og at varen er solgt «som den er» / «as is».

Vi har testet varen for å påse at den fungerer. Du kan, på forespørsel, motta logg fra vår testing og/eller utbedring av varen, ved å sende en henvendelse til post@secundo.no merket med «Logg» og varenavn.

Når varen er solgt som den er betyr det at prisen er lavere og at de forventningene du kan stille til varen ikke vil være tilsvarende for det som ellers gjelder for nye eiendeler. Du vil likevel kunne ha krav mot selger dersom:

1.    Vi har holdt tilbake opplysninger, og det antas å ha innvirket på kjøpet

2.    Vi har gitt feil opplysninger, og det antas å ha innvirket på kjøpet.

3.    Varen er i vesentlige dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med ut fra det du fikk opplyst om, bl.a. pris, kvalitet og tilstand.

Reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen. Det må tillegg finne sted innen to år etter at du overtok varen eller fem år dersom varen er ment å vare i vesentlig mer enn to år. Det anbefales at reklamasjonen sendes skriftlig.

10. Feilprising av varer

Secundo.no forbeholder seg retten til å kansellere ordre dersom det har skjedd en åpenbar feil med prisingen eller annonsen. Et eksempel på dette kan være at et produkt publiseres med kjøpspris 1 kr, eller at et produkt har feil bilder – for eksempel at en sofa er publisert med bilde av et skrivebord. I slike tilfeller vil ordren bli kansellert, og Secundo vil ta direkte kontakt med kunden for å rette opp. Kunden vil i slike tilfeller bli tilbudt en lignende eller samme produkt til rabattert pris.

11. Rett til å tre inn i eventuelle garantier

Det hender vi kjøper varer som fortsatt omfattes av garantier el. I så fall gis du rett til å tre inn i de krav vi måtte ha mot tidligere salgsledd.

12. Brukhandelloven

Handel på Secundo er underlagt brukthandelloven med forskrift, som er politiets egen lov for å gjenfinne stjålne gjenstander. Secundo vil føre protokoll over alle ting som mottas av Secundo og ellers forholde seg til relevant lovgivning.

13. Ansvarsbegrensning

Partenes ansvar ved mislighold er begrenset til direkte tap og et beløp som tilsvarer tilbudt kjøpesum og eventuell frakt. Denne begrensningen gjelder likevel ikke ved grov uaktsomhet eller forsett.

14. Markedsføring

Partenes ansvar ved mislighold er begrenset til direkte tap og et beløp som tilsvarer tilbudt kjøpesum og eventuell frakt. Denne begrensningen gjelder likevel ikke ved grov uaktsomhet eller forsett.

15. Klagerett

       Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

       Forbrukerrådet

       Fred Olsens gate 1

       0152 Oslo

Du kan klage til Forbrukerrådet via www.forbrukerradet.no

Europa-kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.

Klagen inngis her – http://ec.europa.eu/odr

16. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Part i saken er Selger, dvs Secundo AS. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.